Ole Nordsteien

Denne siden viser opplysninger om Ole Nordsteien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Nordsteien
NSD id-nummer: 6146
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1980 Sikringsutvalget. Utvalg til å se på sikkerhetsspørsmål i forbindelse med åpninger etter drift på ikke-mutbare mineraler Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Bergmester 1978
1981 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1983 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Bergmester 1979
1983 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1984 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Nestleder Av departement 1601 Bergmester 1979 1984
1984 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Bergmester 1984
1984 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1985 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Bergmester 1984
1985 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1986 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Bergmester 1984
1986 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1987 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Bergmester 1984 1987
1987 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1988 Norsk bergverksmuseums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1988
1988 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1989 Norsk bergverksmuseums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1988
1989 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1990 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978
1991 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Bergmester 1978