Mona Elisabeth Brøther

Denne siden viser opplysninger om Mona Elisabeth Brøther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mona Elisabeth Brøther
NSD id-nummer: 616
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Aspirant 1980 1980
1986 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Konsulent 1986
1987 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1988 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1989 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986 1989
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1996
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1996