Kjell Kveim

Denne siden viser opplysninger om Kjell Kveim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Kveim
NSD id-nummer: 6174
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm.Direktør 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1981
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1977
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1977
1985 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1985 1986
1987 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1987
1988 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1987
1989 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1987
1990 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1987 1990
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Direktør 1987 1993