Jan K. Balstad

Denne siden viser opplysninger om Jan K. Balstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan K. Balstad
NSD id-nummer: 6176
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 217 Sekretær 1982 1982
1983 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1981
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 217 Sekretær 1982
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Sekretær 1983
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1979
1984 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1981
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 217 Sekretær 1982
1984 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Sekretær 1983
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1979
1984 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Sekretær 1978 1984
1985 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1981
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1981 1985
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Sekretær 1981 1985
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 217 Sekretær 1982
1985 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Sekretær 1983
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1979
1985 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Sekretær 1984
1986 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1981
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Sekretær 1986
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1986
1986 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1984
1987 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1981
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Sekretær 1986
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1986 1987
1987 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1984
1988 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1981
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Sekretær 1986
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Sekretær 1990
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Førstesekretær 1991
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1990 1991
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Førstesekretær 1991
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 216 Førstesekretær 1986 1992
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Førstesekretær 1991
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993
1993 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretár 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretár 1993
1994 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretár 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993
1995 Maritim ide- og ressursgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 216 Førstesekretær 1994
1995 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 216 Førstesekretær 1986 1995
1995 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993 1995
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993 1996
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Førstesekretær 1993 1996