Else Helte Hermansen

Denne siden viser opplysninger om Else Helte Hermansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Helte Hermansen
NSD id-nummer: 6195
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Bransjerådet for elektroteknisk industri Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1979
1983 Bransjerådet for støperiindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1984 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1979
1985 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1979
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 806 Avdelingsleder 1988
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Avdelingsleder 1988
1989 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 806 Avdelingsleder 1988
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Avdelingsleder 1988
1990 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 806 Avdelingsleder 1988
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Avdelingsleder 1988 1990
1991 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 806 Avdelingsleder 1988