Birger Blomkvist

Denne siden viser opplysninger om Birger Blomkvist fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger Blomkvist
NSD id-nummer: 6207
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær
1981 Sementutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Sekretær 1981 1981
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær
1983 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Sekretær 1979
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Protokollsekretær 1984
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Protokollsekretær 1979 1984
1985 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Protokollsekretær 1984
1986 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Protokollsekretær 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Protokollsekretær 1980
1987 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Protokollsekret 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Protokollsekret 1980
1988 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Protokollsekret 1984 1988
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Protokollsekret 1980 1988
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Forbundssekretæ 1993
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Forbundssekretá 1993
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Forbundssekretæ 1993
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Forbundssekretæ 1993