Robert Strøm

Denne siden viser opplysninger om Robert Strøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Robert Strøm
NSD id-nummer: 6233
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1978 1980
1980 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør
1981 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør
1982 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1962 1982
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1601 Direktør 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1601 Direktør 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1601 Direktør 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1601 Direktør 1984