Ragnhild Wistad

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Wistad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Wistad
NSD id-nummer: 6237
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 412 Sivilingeniør 1980
1987 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Produksjonslede 1987
1988 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Produksjonslede 1987
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 412 Produksjonslede 1987 1989