Torunn Berit Hagebø

Denne siden viser opplysninger om Torunn Berit Hagebø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torunn Berit Hagebø
NSD id-nummer: 6239
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsingeniør
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsingeniør
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1988
1991 Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Kontorsjef 1990
1992 Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1990
1993 Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1990
1994 Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1990
1995 Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1990