Kolbjørn Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Kolbjørn Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kolbjørn Jacobsen
NSD id-nummer: 6241
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1515 Disponent
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1515 Disponent
1982 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1818 Disponent 1982 1982
1982 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Disponent 1982