Per S. Veel

Denne siden viser opplysninger om Per S. Veel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per S. Veel
NSD id-nummer: 6283
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Direktør 1975
1981 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Direktør 1975
1981 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 102 Fylkeslandbrukssjef 1981 1981
1984 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 102 Fylkeslandbrukssj 1981
1985 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 102 Fylkeslandbrukssj 1981
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 102 Avdelingsdirektør 1986
1986 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 102 Avdelingsdirektør 1981
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 102 Avdelingsdirekt 1986