Morten Ruud

Denne siden viser opplysninger om Morten Ruud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Morten Ruud
NSD id-nummer: 629
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Belgia om ny utleveringsavtale Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1981 1981
1981 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Kst. Byråsjef 1981 1981
1982 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1982
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1982
1983 Straffelovgivningens stedlige virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 213 Byråsjef 1981
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1982
1984 Straffelovgivningens stedlige virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 213 Byråsjef 1981
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Underdirektør 1985
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Underdirektør 1982
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1982
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1987
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1982
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1987 1988
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1982
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1988
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1982
1989 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Lovrådgiver 1988
1989 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Lovrådgiver 1989
1990 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1987 1990
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1990 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1991 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1992 Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1993 Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1995 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1996 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1982
1997 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Ekspedisjonssjef 1990