Stein Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Stein Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Nilsen
NSD id-nummer: 6290
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Disponent 1989
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 533 Disponent 1990
1990 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Disponent 1989
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 533 Disponent 1990
1991 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Disponent 1989
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 533 Disponent 1990