Tormod Alnæs

Denne siden viser opplysninger om Tormod Alnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tormod Alnæs
NSD id-nummer: 6333
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Klageavdelingen) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Overlærer 1979 1980
1982 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Overlærer 1982 1982
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1989