Sven Olsen

Denne siden viser opplysninger om Sven Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Olsen
NSD id-nummer: 6335
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens representanter i styret for A/L Fiskernes Redskapsfabrikk Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 1804 Fiskerisjef 1978 1980
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 1980 1980
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1982
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1980
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1982
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1980
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Fiskerisjef 1980