Hans Immanuel Ross

Denne siden viser opplysninger om Hans Immanuel Ross fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Immanuel Ross
NSD id-nummer: 6336
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 228 Byråsjef 1974
1980 Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 228 Byråsjef 1977
1980 Sikringsutvalget. Utvalg til å se på sikkerhetsspørsmål i forbindelse med åpninger etter drift på ikke-mutbare mineraler Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Byråsjef 1978
1980 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1981 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 228 Byråsjef 1974
1981 Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 228 Byråsjef 1977
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1983 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 228 Byråsjef 1974
1984 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 228 Byråsjef 1974
1985 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Leder Av departement 228 Byråsjef 1974