Anders Bjørn Voldnes

Denne siden viser opplysninger om Anders Bjørn Voldnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Bjørn Voldnes
NSD id-nummer: 6337
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1979
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Underdirektør 1980 1980
1981 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1979
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1981 1981
1983 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1974
1984 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1974
1985 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1974
1986 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1974