Egil Damsgård

Denne siden viser opplysninger om Egil Damsgård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Damsgård
NSD id-nummer: 6338
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1976
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1973
1980 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1972
1981 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1976
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1973
1981 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1902 Plan- Og Utb.Sjef 1981 1981
1981 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Plan- Og Utbyggingssjef 1972
1983 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggin 1976
1983 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Plan- Og Utbyggin 1981
1984 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Rådmann 1984
1984 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggin 1976
1984 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Plan- Og Utbyggin 1981
1984 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Plan- Og Utbyggin 1972
1985 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Rådmann 1984
1985 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbyggin 1976
1985 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Plan- Og Utbyggin 1981
1985 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Plan- Og Utbyggin 1972
1986 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rådmann 1984
1986 Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Rådmann 1976
1986 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Rådmann 1972
1987 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbygg 1984
1987 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Plan- Og Utbygg 1972
1988 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbygg 1984
1989 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Plan- Og Utbygg 1984