Fredrik Vogt Lorentzen

Denne siden viser opplysninger om Fredrik Vogt Lorentzen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fredrik Vogt Lorentzen
NSD id-nummer: 6344
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1987
1997 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Siviløkonom 1997