Ole Hannibal Lie

Denne siden viser opplysninger om Ole Hannibal Lie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Hannibal Lie
NSD id-nummer: 6359
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Teknisk Direktør 1983
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Teknisk Direktør 1977
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Teknisk Direktør 1983
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Teknisk Direktør 1977
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Direktør 1982
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1977