Dag Kavlie

Denne siden viser opplysninger om Dag Kavlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Kavlie
NSD id-nummer: 6368
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981 1981
1982 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1982 1982
1983 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1982
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1984 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1982
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Rektor 1981 1985
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985
1988 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1985