Karen Ohldieck

Denne siden viser opplysninger om Karen Ohldieck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Ohldieck
NSD id-nummer: 6388
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 904 Førsteamanuensis 1979
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 904 Amanuensis Ph.D. 1981 1981
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 904 Førsteamanuensis 1979
1982 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 904 Amanuensis 1982
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 904 Førsteamanuensis 1979
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 904 Amanuensis 1982 1984
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 904 Amanuensis 1979
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 904 Amanuensis 1979
1986 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 904 Amanuensis 1982 1986
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 904 Førsteamanuensi 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 904 Førsteamanuensi 1982 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 904 Førsteamanuensi 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 904 Førsteamanuensis 1988 1990
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 904 Utdanningsdirek 1988 1994