Tore Vermund Knudsen

Denne siden viser opplysninger om Tore Vermund Knudsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Vermund Knudsen
NSD id-nummer: 6390
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1979
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1978
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1977
1981 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Plansjef 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1977
1983 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1981
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1983
1984 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1981 1984
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1983
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1983
1986 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1983
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1981 1987
1987 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1983 1987
1989 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1981 1989
1990 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1981 1990
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konserndirektør 1992