Arne Gerhardsen

Denne siden viser opplysninger om Arne Gerhardsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Gerhardsen
NSD id-nummer: 6397
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981 1981
1984 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981 1984