Ove Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Ove Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Jacobsen
NSD id-nummer: 64
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør
1980 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 217 Underdirektør 1977
1980 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 217 Underdirektør
1981 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 217 Underdirektør 1977
1981 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 217 Underdirektør
1983 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Banksjef 1982
1984 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Banksjef 1982 1984
1986 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Siviløkonom 1985
1987 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Siviløkonom 1985