Per Kristian Petterson

Denne siden viser opplysninger om Per Kristian Petterson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Kristian Petterson
NSD id-nummer: 6400
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Disponent
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Disponent 1981 1981
1981 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Diponent 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Disponent 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Disponent 1981 1984
1984 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Disponent 1981 1984
1984 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Disponent 1984
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Disponent 1984