Jan Aagenæs

Denne siden viser opplysninger om Jan Aagenæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Aagenæs
NSD id-nummer: 6401
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1979
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1979
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1979
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1979
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1979