Tor Hernæs

Denne siden viser opplysninger om Tor Hernæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Hernæs
NSD id-nummer: 6402
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 231 Byråsjef 1979
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 231 Underdirektør 1982
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1984
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1990 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1989 1991
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1989 1992
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1983
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1994
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1994
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1996
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1994
1997 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1994