Egil Bakke

Denne siden viser opplysninger om Egil Bakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Bakke
NSD id-nummer: 6404
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1975
1980 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1980 1980
1980 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1968
1981 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1975
1981 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1968
1982 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1980 1982
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsdirektø 1982
1983 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Prisdirektør 1968
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Prisdirektør 1982
1990 Utvalget for ny konkurranselov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Prisdirektør 1990
1991 Utvalget for ny konkurranselov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Prisdirektør 1990