Idar Ulstein

Denne siden viser opplysninger om Idar Ulstein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Idar Ulstein
NSD id-nummer: 6410
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Administrerende Direktør 1975
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Adm. Direktør 1987
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Adm. Direktør 1987
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Adm. Direktør 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Adm. Direktør 1987 1990
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1516 Konsernsjef 1990
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1516 Konsernsjef 1990 1991
1995 Maritim ide- og ressursgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1516 Konsernsjef 1994