Egil Flaatin

Denne siden viser opplysninger om Egil Flaatin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Flaatin
NSD id-nummer: 6423
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Direktør 1973
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1983
1984 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1983
1985 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1983
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1986
1986 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1983
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Adm. Direktør 1986 1987