Per Christoffer Sandberg

Denne siden viser opplysninger om Per Christoffer Sandberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Christoffer Sandberg
NSD id-nummer: 6441
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 237 Direktør 1980 1980
1981 Mineralressursutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 237 Direktør 1981 1981
1983 Mineralressursutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 237 Direktør 1981