Åsmund Sæther

Denne siden viser opplysninger om Åsmund Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åsmund Sæther
NSD id-nummer: 6444
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Nord-Norgebaneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1980 1980
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Byråsjef 1981 1981
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Nestleder I statsråd 233 Underdirektør 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Underdirektør 1981
1984 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Nestleder I statsråd 233 Underdirektør 1983
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Underdirektør 1981
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 233 Underdirektør 1983 1985