Jan Myhr

Denne siden viser opplysninger om Jan Myhr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Myhr
NSD id-nummer: 6445
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1990 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Økonomisjef 1990
1991 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Økonomisjef 1990
1992 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Underdirektør 1990
1993 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Underdirektør 1990
1994 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Underdirektør 1990 1994