Knut Sandvik

Denne siden viser opplysninger om Knut Sandvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Sandvik
NSD id-nummer: 6469
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det forberedende Råna-utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Dosent 1980 1980
1986 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1985
1987 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1985
1988 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1985
1989 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1985
1990 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1985