Farouk Al-Kasim

Denne siden viser opplysninger om Farouk Al-Kasim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Farouk Al-Kasim
NSD id-nummer: 6474
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Avdelingsdirektør 1980 1980
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1103 Avdelingsdirektør 1981 1981
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirektør 1979
1983 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Avdelingsdirektør 1980 1983
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirektør 1979
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirektør 1979
1986 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirektør 1979
1987 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1979
1988 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1979
1989 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1979
1990 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1979