Arve Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Arve Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arve Johnsen
NSD id-nummer: 6476
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1986 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1987 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1988 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1989 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1990 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1977
1992 Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 220 Advokat 1992
1993 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1993
1993 Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 220 Advokat 1992
1994 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1993
1994 Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 220 Advokat 1992 1994
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1993
1997 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet Leder I statsråd 220 Advokat 1997
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1993 1997