Einar Jakob Hepsø

Denne siden viser opplysninger om Einar Jakob Hepsø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Jakob Hepsø
NSD id-nummer: 6506
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1633 Fisker
1980 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1633 Fisker
1981 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1633 Fisker
1981 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1633 Fisker
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1982 1983
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1984
1984 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1633 Fiskeskipper 1980 1984
1984 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Fiskeskipper 1919 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1982 1984
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1984
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1984
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1984
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Fiskeskipper
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Fiskeskipper 1984
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1633 Fiskeskipper 1988
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Fiskeskipper 1980 1988
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Fiskeskipper
1989 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1633 Formann 1988
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Formann
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Formann 1989
1990 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1633 Formann 1988
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Formann
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Formann 1989
1991 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1633 Formann 1988 1992
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Formann
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Formann 1989
1992 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1633 Formann 1988 1992
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Formann
1992 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Formann 1989
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1633 Formann
1993 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1633 Formann 1989