Aud Inger Aure

Denne siden viser opplysninger om Aud Inger Aure fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Inger Aure
NSD id-nummer: 6507
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1503 Husmor
1981 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1503 Husmor
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1870 Student 1991
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1870 Student 1991
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1870 Student 1993
1994 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1503 1993
1995 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1503 1993
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1503 Ordfører 1993 1996
1997 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1503 Statsråd 1997