Anton Leine

Denne siden viser opplysninger om Anton Leine fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anton Leine
NSD id-nummer: 6523
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fisker
1980 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1818 Fisker 1980 1980
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fisker
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1515 Fisker 1978
1981 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fisker
1981 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fisker
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1515 Fisker 1982 1982
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1515 Fisker 1982 1983
1984 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fiskeskipper 1984
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1980 1984
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1982 1984
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984
1985 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984
1986 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984
1987 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1988 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fiskeskipper 1984 1988
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1980 1988
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984 1988
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1989 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1989
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1990 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1989
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1984
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1515 Fiskeskipper 1984 1992
1996 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fiskeskipper 1984 1996