Per Magnar Arnstad

Denne siden viser opplysninger om Per Magnar Arnstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Magnar Arnstad
NSD id-nummer: 656
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Studentsamskipnaden i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1970 1980
1980 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør
1981 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Direktør 1974 1986
1990 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1991 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1992 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990