Birger Larsen

Denne siden viser opplysninger om Birger Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger Larsen
NSD id-nummer: 6563
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1018 Fiskerisjef 1980 1980
1980 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1018 Fiskerisjef
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1980 1980
1980 Den norsk-danske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1979
1980 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1018 Fiskerisjef 1978
1981 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1018 Fiskerisjef
1981 Den norsk-danske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1979
1981 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1018 Fiskerisjef 1978
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1980
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1018 Fiskerisjef 1980 1984
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1980
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1018 Fiskerisjef 1980
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1018 Fiskerisjef 1980 1988