Aksel Olsen

Denne siden viser opplysninger om Aksel Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aksel Olsen
NSD id-nummer: 6613
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Diponent
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2001 Disponent 1977
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2001 Disponent 1977
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1984 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1984
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1985 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1984
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1986 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1984
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Disponent 1977