Per Gunnar Olsen

Denne siden viser opplysninger om Per Gunnar Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Gunnar Olsen
NSD id-nummer: 662
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Sekretær 1990
1991 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Sekretær 1990
1992 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Sekretær
1992 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Sekretær 1992
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1993
1993 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1993 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1992
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Lo-Sekretár 1994
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Lo-Sekretár 1993
1994 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lo-Sekretár
1994 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lo-Sekretár 1992 1994
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Lo-Sekretær 1994
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Lo-Sekretær 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lo-Sekretær 1995
1995 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lo-Sekretær
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Lo-Sekretær 1994
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Lo-Sekretær 1996
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Lo-Sekretær 1993
1996 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lo-Sekretær 1995
1996 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lo-Sekretær
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Lo-Sekretær 1994
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Lo-Sekretær 1996
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Lo-Sekretær 1993
1997 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lo-Sekretær 1995
1997 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Lo-Sekretær