Gerd Solveig Ha Mathisen

Denne siden viser opplysninger om Gerd Solveig Ha Mathisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Solveig Ha Mathisen
NSD id-nummer: 6626
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Diponent
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Bedriftsleder 1981 1981
1981 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Disponent 1981 1981
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Diponent
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1982 1982
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Bedriftsleder 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1981
1984 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Disponent 1981 1984
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1981
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1987
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1987
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1987
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1989
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1987 1990
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1989
1991 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1989
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2002 Disponent 1989
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2002 Disponent 1992
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2002 Disponent 1987 1993
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2002 Disponent 1992
1994 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2002 Disponent 1992