Kari Østvedt

Denne siden viser opplysninger om Kari Østvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Østvedt
NSD id-nummer: 6632
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 216 Utredningsleder 1985
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 216 Utredningsleder 1985
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 216 Utredningsleder 1985
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 216 Utredningsleder 1985