Anne Fikkan

Denne siden viser opplysninger om Anne Fikkan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Fikkan
NSD id-nummer: 6633
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær
1982 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1982 1982
1982 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1982 1982
1983 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1982
1983 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byråsjef 1982
1984 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1982
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byråsjef 1982
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Byråsjef 1982
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1985
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1986
1989 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1990 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1996
1997 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1996