Kåre Mikalsen

Denne siden viser opplysninger om Kåre Mikalsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Mikalsen
NSD id-nummer: 6639
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1871 Pensjonist
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Pensjonist
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1871 Pensjonist 1976
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1871 Pensjonist 1980 1980
1981 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1871 Pensjonist
1981 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Pensjonist
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1871 Pensjonist 1976
1982 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Fhv. Fiskeskippe 1978 1982
1983 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1871 Fhv. Fiskeskipper 1978 1983