Leif O. Forsell

Denne siden viser opplysninger om Leif O. Forsell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif O. Forsell
NSD id-nummer: 664
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Studentsamskipnaden i Ås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1979
1980 Økonomistyret i studentsamskipnaden i Ås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1979
1980 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1980 1980
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 214 Konsulent 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 214 Konsulent 1980 1982
1983 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1980
1984 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Konsulent 1980
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 213 Konsulent 1980 1984
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1986
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 213 Byråsjef 1980 1986
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1986 1987
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 213 Byråsjef 1980 1989
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Næringspolitisk 1992
1993 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Næringspolitisk 1992
1993 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Næringspolitisk 1993
1993 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Næringspolitisk 1993
1994 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Næringspolitisk 1992
1994 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Næringspolitisk 1993
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Næringspolitisk 1994
1994 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Næringspolitisk 1993 1994
1995 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1993
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1994
1996 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1993
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1994
1997 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1993
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1994
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig medlem Av departement 214 Ass. Generalsek 1996