Martin Dahle

Denne siden viser opplysninger om Martin Dahle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Dahle
NSD id-nummer: 6644
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Redaktør 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Redaktør 1981 1981
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Redaktør 1980
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Redaktør 1980
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Redaktør 1980